วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

คติพจน์ของโรงเรียน

เร่งรัดวิชาการ     ประสานคุณธรรม   นำประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนเทคโนโลยี