วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง  เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งขึ้นเมื่อ 

วันที่  ๒๔  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  โดยนายสมพงษ์  เนกขัมม์  นายอำเภอหนองเรือ เป็นผู้จัดตั้ง 

มีนายคำหมื่น วงษ์หนองแล้ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รักษาการครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔   และนายวัน   จันทพนม   ผู้ใหญ่บ้านหนองแวงและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน  ๕  ไร่เศษ ๆ ในราคา  ๑,๐๐๐  บาท  ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มีขนาด  ๒  ห้องเรียน  ต่อมาพระอาจารย์ณรงค์  จะนังโชโต  และชาวบ้านหนองแวงได้ บริจาคเงินซื้อที่ดินแปลงที่  ๒  จำนวน  ๗  ไร่  ๑  งาน  ๓๐  ตารางวา  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ๑๘  ไร่  ๑  งาน  ๓๔  ตารางวา  มีอาคารเรียนถาวร  ๒  หลัง  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และองค์การนานาชาติแพลนแห่งประเทศไทย  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มี  ๙  ห้องเรียน  มีนายวิมาน   รถหามแห เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง เลขที่  ๑๒๕  หมู่ที่  ๗  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๑๐