วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อโรงเรียน

นายธนกฤต แสงพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต  ๕

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง เลขที่  ๑๒๕  หมู่ที่  ๗  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๑๐ 

โทรศัพท์   ๐๙๓ -๒๒๕๓๕๘๙